[Data] Stadler EuroDiesel/Euro4001/EuroDual/Euro6000